Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej prowadzonego w domenie stomatologiadiament.pl (zwanego dalej Serwisem). 

STOMATOLOGIA DIAMENT Katarzyna Obara z siedzibą w Mikołowie przy ul. Pszczyńska 12A/2 (zwana dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym stomatologiadiament.pl jest STOMATOLOGIA DIAMENT Katarzyna Obara z siedzibą w Mikołowie przy ul. Pszczyńska 12A/2, wpisana do CEIDG pod nr NIP 657-272-49-08.


Dane osobowe

Użytkownicy korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu udostępniają dobrowolnie swoje dane osobowe. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 6 RODO. Dane zostają zebrane w szczególności w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytania kontaktowe oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego stomatoligiadiament.pl w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego

imięnazwisko
adres
e-mail
numer telefonu

Umożliwienie kontaktu z Usługodawcom osobom, które są zainteresowane oferowanymi usługami i produktami


Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, swoim podwykonawcom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do:


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na udostępnianie danych podmiotom trzecim może być cofnięta w każdej chwili.

Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Użytkownicy mogą również skontaktować się ze Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególnościpoprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@stomatologiadiament.pl


Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Polityka cookies

Serwis www.stomatologiadiament.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: STOMATOLOGIA DIAMENT Katarzyna Obara z siedzibą w Mikołowie przy ul. Pszczyńska 12A/2.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików cookies: „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies wurządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.